Pompei, Girolamo<1731-1788>: 1 schede

Pompei, Girolamo<1731-1788>

1. Ipermestra tragedia di Girolamo Pompei gentiluomo veronese

In Venezia: presso Antonio Rosa, 1805

80 p. ; 8o.

Pompei, Girolamo<1731-1788>; Rosa, Antonio;

Coll.: 2818 - B.VI 27 ; 11053 - B.VII 22