L'Isle-Adam, Villiers : de: 2 schede

L'Isle-Adam, Villiers : de

1. Les deux augures: un acte. Villiers de l'Isle-Adam

L'Isle-Adam, Villiers : de;

Pubblicato in:

L' Avant-scene theatre n. 558 (15 fevrier 1975), p. 22-25


L'Isle-Adam, Villiers : de

2. L'inconnue: comedie en un acte. Villiers de l'Isle-Adam

L'Isle-Adam, Villiers : de;

Pubblicato in:

L' Avant-scene theatre n. 558 (15 fevrier 1975), p. 26-29