Herbert, Hugh F.: 1 schede

Herbert, Hugh F.

1. Quando la luna e blu: commedia in 3 atti e 5 quadri. Di Hugh F. Herbert

Herbert, Hugh F.;

Pubblicato in:

Il dramma: rivista mensile di commedie di grande successo A. 30., n. 209 (15 luglio 1954), p. 5-34