Goetz, Kurt: 2 schede

Goetz, Kurt

1. Ingeborg: commedia in tre atti. Di Kurt Goetz. Traduz. di Ada Salvatore.

Goetz, Kurt;

Pubblicato in:


Goetz, Kurt

2. Tre fatti (Trittico). Kurt Goetz; traduzione di Ada Salvatore

Pubblicato in:

Comoedia: fascicolo periodico di commedie e di vita teatrale A. 9., n. 6 (20 giugno 1927), f. t., p. 1-31