Vandenberghe, Paul: 4 schede

Vandenberghe, Paul

1. Mauvaise semence: piece en 4 actes. De Paul Vandenberghe et T. Mihalakeas

Vandenberghe, Paul;

Pubblicato in:

L' avant-scène, Femina-théâtre n. 197 (15 mai 1959), p. 1-36


Vandenberghe, Paul

2. La rabbia nel cuore: commedia in tre atti. Di Paul Vandenberghe; versione italiana di Paolo Teglio

Vandenberghe, Paul;

Pubblicato in:

Il dramma: rivista mensile di commedie di grande successo A. 26., n. 112 (1. luglio 1950), p. 7-26


Vandenberghe, Paul

3. Le rendez-vous de Saint-Germain: comedie en un acte. De Paul Vandenberghe et Pierre Peyrou

Vandenberghe, Paul;

Pubblicato in:

L' Avant-scene theatre n. 359 (15 juin 1966), p. 37-43


Vandenberghe, Paul

4. Une repetition generale ou la piece a conviction: un acte. De Paul Vandenberghe

Vandenberghe, Paul;

Pubblicato in:

L' Avant-scene theatre n. 264 (1 mai 1962), p. 37-43