Pazzoni, Alberto erede: 1 schede

Metastasio, Pietro

1. Opere di Pietro Metastasio tomo 1. (-20.)

Mantova: co' tipi dell'erede Pazzoni, 1816-1820

20 v. ; 16o.

Metastasio, Pietro; Pazzoni, Alberto erede;

Comprende: