Franceschi, Francesco <sec. 18>: 1 schede

Franceschi, Francesco <sec. 18>

1. 9: Trimestre 3., n. 3. che contiene l'Ulisse ed il Corrado

[6], 91, [1], 71, [1] p. Segn.: [1]2 2-21/4 22/2

Impronta : I.CO o,ni *)i. ZeDi (3) 1804 (R)

Ulisse tragedia del D.r Francesco Franceschi e Corrado Marchese di Monferrato tragedia di Francesco Ottavio Magnocavallo.

Franceschi, Francesco ; Magnocavalli, Francesco Ottavio ;

Coll.: 2556 - D.IV 1.9 / 10757 - C.IV 9